Menu
YSGOL PEN Y BRYN
*Mrs Woodbridge Dance Club cancelled until further notice*

Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth

Here is some of the vocabulary the children use in our school.

Beth ydw dy enw di? _____ ydw i.

Sut wyt ti? Ti'n iawn? Dw i'n ___________ 

Pryd mae dy penblwydd di? Mae fy mhenblwydd ydy __________.

Ble wyt ti'n byw? Dw i'n byw yn ________.

Faint ydy dy oed di? Dw i'n ____________ oed.

Oes gen ti chwaer? Oes mae gen i ____________ chwaer.

                                   Does gen i ddim chwaer.

Oes gen ti frawd? Oes, mae gen I ____________ frawd.

                                 Nag oes, does gen i ddim frawd.

Beth ydy dy hobi di? Dw i'n hoffi ______________

                                      Dw i'n mwynhau _____________

 

Y Tywydd

Mae hi'n ......stormus,   bwrw glaw,  heulog,  gwyntog,bwrw eira

bwrw cenllysg,  niwlog,  oer,  poeth,  rhewi,
gynnes, gymylog,  braf

 

 

Dyddiau'r Wythnos

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

Misoedd y Flwyddyn

 

Ionawr

January

Chwefror

February

Mawrth

March

Ebrill

April

Mai

May

Mehefin

June

Gorffennaf

July

Awst

August

Medi

September

Hydref

October

Tachwedd

November

Rhagfyr

December

Nurturing Healthy EthicalCreative Ambitious Learners

1 6 5 6 1 1 VISITORS
Top