Menu
YSGOL PEN Y BRYN
*Summer Fair Friday 5th July 3.30pm-5.30pm* *School closes for Summer Friday 19th July*

Apiau Cymraeg

Dyma rai gemau ac apiau eich plentyn eu defnyddio yn eich cartref. Dewch o hyd iddyn nhw ar y wefan 'Hwb', Siop Apple ac Siop Google.

APPS CYMRAEG-Foundation Phase

 1. Magi Ann Apps
 2. Betsan a Roco yn y Pentref
 3. Fflic a Fflac iBooks
 4. Welsh for kids and babies
 5. Cymraeg for kids App
 6. Pacca Alpaca
 7. Babog Baby
 8. CYW
 9. Tric a Chlic
 10. Welsh 4 kids- Colours and Shapes
 11. Ar y fferm
 12. Welsh Learning for Kids

APPS CYMRAEG-KS2

 1. hAPus 1
 2. hAPus 2
 3. Campau Cosmig
 4. Campau Cosmig 2
 5. Codi Hwyl
 6. Guto Nyth Bran
 7. Sillafu (Spelling)
 8. Brawddegau (Sentences)
 9. Amser (Time)
 10. Anagramau (Anagrams)
 11. Dewi Sant
 12. English Welsh Translator
 13. Offline English Welsh Dictionary
 14. Geiriadur Gorau Saesneg Cymraeg
 15. Ap Geiriaduron

 

BBC Bitesize

Campau Cosmig

Dros 60 o gemau bychain yn Gymraeg. Enillwch amser i chwarae'r gêm arcêd 'Sialens y Diamwnt' trwy gwblhau gemau ieithyddol a mathemategol. Ffordd wych o ddysgu, atgyfnerthu a gwella eich Cymraeg tra'n chwarae gemau difyr.

There is a printable bilingual guidelines booklet for the app which includes a list of key vocabulary.

Campau Cosmig 2

Enillwch amser i chwarae 'Sialens y Diemwnt' trwy gwblhau gweithgareddau yn erbyn y cloc. Ffordd wych o ddysgu a gwella eich Cymraeg wrth chwarae gemau difyr. There is a printable bilingual guidelines booklet for the app which includes a list of key vocabulary.

Codi Hwyl

Dewch i hwylio 'Y Fellten Ddu' a chwarae gemau Cymraeg i ennill trysor môr-ladron! Gemau difyr wedi 'i gynllunio i ddysgu ac atgyfnerthu geirfa ac ymadroddion thematig yn Gymraeg. Addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf o oed 7+. Gallwch ddefnyddio gyda Android a Apple. 

There is a printable bilingual guidelines booklet for the app which includes a list of key vocabulary.

https://hwb.gov.wales/repository/resource/fabf2ef5-1041-445c-9f76-e866c591662f/cy

Sillafu (Cymraeg Ail Iaith)

Amcan yr ap Sillafu yw i ti gwblhau cymaint o eiriau ag sy’n bosibl, cyn i'r amser dy guro. Mae yna bedair gêm wahanol sef Lluosog, Gwrando, Cyfieithu, a Lluniau. O fewn pob gêm mae tair haen syddwedi’u graddio.

Brawddegau (Cymraeg Ail Iaith)

Amcan yr ap Brawddegau (Cymraeg Ail Iaith) yw i ti gwblhau cymaint o eiriau ag sy’n bosibl, cyn i'r amser dy guro. Mae yna bedair gêm wahanol sef Lluosog,  Gwrando, Cyfieithu, a Lluniau. O fewn pob gêm mae tair haen wedi’u graddio.

 

Amser (Cymraeg Ail Iaith)

Y sialens yw cwblhau’r cwestiynau mor gyflym ag sy’n bosib, cyn i’r cloc dy guro! Mae 6 gêm i’w chwarae: Faint o’r gloch ydy hi? Tua…bron yn…yn union …y bore…y prynhawn…y nos; Pryd? Posau Faint o’r gloch ydy hi yn…? O fewn pob  gêm  tair haen wedi’u graddio.

https://hwb.gov.wales/repository/resource/b4d0dcc7-b46a-46b3-aa06-13bc3ba593d6/en

Cymraeg Hawdd

Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol syn rhoi cyfle i ymarfer patrymau iaith (Cynnal)

https://hwb.gov.wales/repository/resource/10f801dd-5f79-4c84-80e8-0817921f6755/cy

 

Nurturing Healthy EthicalCreative Ambitious Learners

1 6 6 5 5 2 VISITORS
Top