Menu
YSGOL PEN Y BRYN
School closes 15th July.

Our Nursery songs

Every day we sing songs in class.  Here are a few to sing with your child at home.

Bore da

Bore da, Bore da, Sut wyt ti? Sut wyt ti ................. (dwi'n hapus/dwi'n sal/bendigedig/go lew/da iawn diolch)
Sut wyt ti, Sut wyt ti.

Sut mae'r tywydd heddiw?

Sut mae'r tywydd heddiw/Sut mae'r tywydd heddiw?  Heulog, braf, bwrw glaw, wyntog, cymylog, stormus, oer etc....

Hwyl fawr ffrindiau

Hwyl fawr ffrindiau, Hwyl fawr ffrindiau, Hwyl fawr ffrindiau. Mae'n amser dweud hwyl fawr.

Nurturing Healthy EthicalCreative Ambitious Learners

1 3 5 3 0 3 VISITORS
Top